UPV Teaching and Learning Resource Center

University of the Philippines Visayas

TEACHING AND LEARNING RESOURCE CENTER

Malayo pa, pero nandito ka na

Malayo pa, pero nandito ka na.

Mula sa amin dito sa UPV Teaching and Learning Resource Center, maligayang pagdating sa mga bagong mag-aaral at guro ng UP Visayas. Simula na ng inyong kwento dito sa unibersidad at inaabangan namin ang mga istoryang inyong isusulat.

Sa mga nagbabalik, ikinagagalak din namin ang makita kayong muli!

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming opisina, maaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga sumusunod:
TLRC Website: https://tlrc.upv.edu.ph/
Email Address: lrc.upvisayas@up.edu.ph
Facebook Account: Upv Tlrc
Facebook Helpdesk: UPV TLRC Teletab: Online Helpdesk
Youtube: tinyurl.com/UPVTLRCyoutube
Telephone Number: (033) 315-8908 loc. 248
Office Address: TLRC Office, CUB Basement, UPV Miagao